คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการท้องถิ่น การันตีจากยอดจำหน่าย!

ชื่อบัญชี : นางสาวเบญจวรรณ มะลารวม (Banjawon Malaruam) ประเภทธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
สาขา : ถนนราชการดำเนิน ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 536-0-547359

>ตอนนี้หนังสือกำลังปรับปรุง เตรียมพบกับหนังสือสอบท้องถิ่น ประจำปี 2558 เร็วๆ นี้ ที่มีผู้สอบได้ที่ 1 มากที่สุด และสอบผ่านมากที่สุด จาก ว.วิชาการ<

รายชื่อผู้สอบผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557

รายชื่อผู้สอบผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 (บางส่วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2557

คุณชัยรัตน์ ชูเรือง
นักวิชาการสุขาภิบาล 3
ภาคกลางเขต 2
คุณไพศรี เล็กสูงเนิน
นิติกร 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1
คุณเพชรรัตน์ ลอยทอง
นิติกร 3
ภาคเหนือเขต2
คุณสิริพงษ์ วงค์เทพ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2
คุณเสาวลักษณ์ สุภาพ
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
ภาคกลางเขต 2
คุณปุณยวีร์ พันลำภักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ภาคกลางเขต 3
คุณวิภาวัลย์ หง้าบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
ภาคใต้เขต 1
คุณสุวารี ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ 2
คุณตัสนีม หะยีสามะ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
ภาคใต้เขต 2
คุณอภิวัฒน์ ทองดี
บุคลากร 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3
คุณเบญจวรรณ สุวรรณกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 2
ภาคใต้เขต 2
คุณอ้อยใจ บุญหล้า
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2
ภาคเหนือเขต1
คุณโสมสุภา กีรติกุลพันธุ์
เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ 1
ภาคเหนือเขต 1
คมกฤษฎ์ อินทรมงคล
นิติกร 3
ภาคกลางเขต 2
คุณพรทิพย์ คุณธรรม
เจ้าพนักงานธุระการ 2
ภาคกลางเขต 2
คุณพชร โทพล
นักพัฒนาชุมชน 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3
คุณเบ็ญจมาศ ชมชื่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายและแผน 3
ภาคใต้เขต 1
คุณเดชชัย จันทร์จร
เจ้าพนักงานทะเบียน 2
ภาคกลางเขต 2
คุณอวิรุทธ์ กลั่นสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา 3
ภาคกลางเขต 3
คุณเกรียงไกร เตชะวรางกุล
นักพัฒนาชุมชน 3
ภาคกลาง เขต 1 (ที่ 1)
คุณกิตติยา ระวิวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่ 5)
ภาคใต้เขต 1
คุณฮานาน มะสอและ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
ภาคใต้เขต 2 (ที่ 1)
คุณนวลฉวี แก้วอัคฮาด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 (ที่ 1)
คุณสุลาวัลย์ สุรินทร์
นักวิชาการศึกษา 3
ภาคกลางเขต 2
คุณนภัสวรรณ ปองไว้
นิติกร 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3
คุณธนุศร อยู่ยืนยง
นิติกร 3
ภาคใต้เขต 2
คุณเดชชัย จันทร์จร
เจ้าพนักงานทะเบียน 2
คุณปุณยวีร์ พันลำภักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ภาคกลางเขต 3

ราคาหนังสือสอบท้องถิ่น
ท่านเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ซื้อหนังสือจากคนไม่รู้จริงมาอ่าน แล้วสอบกี่ครั้งก็ไม่ผ่าน ถ้าใช่อ่านต่อ
ถ้าหนังสือราคาเพียง 350 บาท หรือ 400 บาทจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดชีวิตก็คงไม่แปลกอะไร
เพราะคณะอาจารย์ ว. วิชาการ คือกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านท้องถิ่นโดยแท้จริง

อะไรคือเปลี่ยนชีวิต?
1. เปรียบเทียบราคาหนังสือ กับ เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท ที่จะได้รับจนถึงอายุ 60 ปี
2. เปรียบเทียบราคาหนังสือ กับ ค่ารักษาพยาบาลตัวเอง บิดามารดา และค่าเล่าเรียนบุตร
3. เปรียบเทียบราคาหนังสือ กับ เงินโบนัส 3 เท่าของเงินเดือน และเป็นข้าราชการประเภทเดียวที่ได้โบนัสมากกว่าประเภทอื่น
4. ท้องถิ่นจะโตเรื่อยๆ ถ้าเข้าไปทำงานตอนนี้มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าส่วนราชการอื่นที่มีมานานแล้ว
5. ข้าราชการประเภทอื่นย้ายได้ตามปีงบประมาณ ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่นย้ายได้ทุกเดือน กลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้

ตัวอย่างเนื้อหาภาค ก. (มี 204 หน้า และข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ)
ท่านอาจจะคิดว่าเอะ! ซื้อแล้วจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่า?
เพื่อตัดปัญหา และข้อสงสัยในข้อนี้ไป ทางเราได้นำตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน มาให้ท่านได้ดูก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหนังสือภาค ก. : คำนำ คณิตาสตร์ทั่วไป กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน แบบทดสอบกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล แบบทดสอบกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวอย่างเนื้อหาภาค ข. (มี 294 หน้า และข้อสอบมากกว่า 850 ข้อ) เป็นกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหนังสือภาค ข. : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายกระจายอำนาจให้แก่ อปท. กฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวข้อสอบกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แนวข้อสอบกฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โบนัส
ฟรีวิดีโอแนะนำเทคนิคการอ่าน การจำ ที่จะเปิดที่นี่เป็นที่แรกจากประสบการณ์ 9 ปี  ตัวอย่างวิดีโอ
เฉพาะลูกค้าเท่านั้น รหัสส่งไปพร้อมกับหนังสือโปรดดูที่ปกหน้าด้านในค่ะ
เพื่อให้ท่านนั่งดูวิดีโอแบบสบายๆ ที่บ้านได้ รับรองคุ้มค่าแน่นอน

หนังสือภาค ก. ราคา 350.-

คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในราคา 350 บาท เล่มนี้รวมค่าจัดส่งแล้ว เนื้อหาภายในประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และกฎหมาย ๖ ฉบับ ตามหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. ท่านสามารถเปิดอ่านได้ทันที ทบทวนได้ตลอดเวลา ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการอ่าน การเก็บ และง่ายต่อการแบ่งปัน และที่สำคัญหมดปัญหาลำคาญใจกับการพิมพ์และเย็บเล่มเพราะเราทำให้ท่านทั้งหมดแล้ว

หนังสือภาค ข. ราคา 400.-

คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่าง (ภาค ข.) ในราคา 400 บาท เล่มนี้รวมค่าจัดส่งแล้ว เป็นกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบมากว่า 850 ข้อ ท่านสามารถเปิดอ่านได้ทันที ทบทวนได้ตลอดเวลา ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการอ่าน การเก็บ และง่ายต่อการแบ่งปัน และที่สำคัญหมดปัญหาลำคาญใจกับการพิมพ์และเย็บเล่มเพราะเราทำให้ท่านทั้งหมดแล้ว

เรื่อล่าสุดเกี่ยวกับการสอบท้่องถิ่น