[29 ก.ค. 56] ข่าวสอบท้องถิ่นล่าสุด!

เรื่อง สอบของท้องถิ่น
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

………ก่อนอื่นผมเองไม่ได้เป็นกรรมการสอบ (กสถ.)โดยตรงนะครับ แต่เป็นกรรมการ ก.กลาง ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ กสถ.และควบคุมการทำงานของ กสถ.นะครับให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกเรื่อง กสถ.จะดำเนินการจะต้องรายงานให้ ก.กลาง ทุกคนรับทราบทั้งหมดครับ…
……..วันนี้ผมคาดการณ์ว่า น่าจะนำเรื่องการกำหนดวิธีการสอบเรียบร้อยแล้ว และพร้อมร่างประกาศรับสมัครเข้ามาพร้อมๆกันเลย แต่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติครับ เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ดังนี้

….มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแล้ว ได้ตรวจสอบวิธีการสอบของท้องถิ่น หลายจังหวัดว่า หากมีการสอบที่ภูมิภาคจะเกิดปัญหาการทุจริตแน่นอน จึงเสนอข้อเสนอแนะผ่าน กสถ.มารายงาน ก.กลางให้พิจารณาทบทวนใหม่ ดังนี้
๑)ขอให้มีการสอบในส่วนกลางทั้งหมดครับ เพราะควบคุมง่าย ออกข้อสอบวันเดียวพรุ่งนี้สอบเลย (ประมาณนี้นะครับ)
๒)สอบสวนกลาง จะแบ่งสอบเป็นระดับ เช่นระดับ ๑ สอบวันนี้ ระดับ ๒ ระดับ ๓ สอบวันถัดมา คือการสอบไม่พร้อมกัน
๓)หากตกลงในเงื่อนไขใหม่ นี้ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอให้ กสถ.ไปเชิญทุกมหาวิทยาลัยมานำเสนอ ก.กลาง พิจารณาใหม่ทั้งหมดเพื่อคัดเลือกมหาวิทยาลัยกันใหม่อีกครั้ง
๔)แต่ถ้าหากไม่สอบสวนกลาง มหาิวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ขอรับดำเนินการสอบในครั้งนี้
….ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการหลายท่านก็เป้นห่วงในในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการสอบ เพราะหากมาสอบสวนกลางที่เดียว ทำให้น้องๆลำบากในการเดินทาง ในฝ่ายหนึ่งก็ห่วงในเรื่องของการทุจริต ลอกข้อสอบ หรือข้อสอบรั่วประมาณนี้ ซึ่งทุกฝ่ายก็มีเหตุผลฟังได้ครับ
…แต่ประธานที่ประชุม (นายประชาฯ) ก็เลยตัดสินใจว่า ในเมื่อครั้งที่แล้วมา ก.กลาง ได้เชิญมหาวิทยาลัยมาชี้แจง ๓ มหาวิทยาลัย หากในหลักการเดิมของที่ประชุม ก.กลาง ให้สอบเหมือนเดินคือภูมิภาค ก็ควรจะเชิญมหาวิทยาลัยที่ ๒ มาชี้แจง ซึ่งคือสถาบันราชภัฎสวนดุสิต โดยมี อ.สุขุม เฉลยทรัพย์ พร้อมที่จะมาดำเนินการในฐานะตัวแทนสถาบันฯ ส่วนมาหวิทยาลสุโขทัย ยกเลิกไม่เอาด้วย ครับ

….ที่ประชุมเลยมอบหมายให้ กสถ. ไปพิจาราในรายละเอียดของสถาบันฯนี้อีกทีว่ามีการเข็มงวดอย่างไร ควบคุมการสอบได้อย่างไร แล้วเสนอ ก.กลางอีกรอบ

….โดยวันนี้ ก.กลาง ยังยืนยันในหลักการเดิม คือสอบตามศูนย์ต่างๆทั้ง ๑๐ ศูนย์ เหมือนเดิมครับ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการแต่อย่างใด…
….ผมขอเรียนมา เจตนาในการสอบทุกฝ่ายต้องการเห็นความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดขึ้นใน อปท.พวกเราทุกคน หลายท่านคงได้ยินอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้ อปท.บางแห่ง แค่จะประกาศรับสมัคร ฯ รู้แล้วว่าใครสอบได้บ้าง นี่เป็นปัญหาใหญ่ครับ คนไปสอบไม่มีกำลังใจอ่านหนังสือ ทุกคนต่างก็เกลงกลัว จึงต้องรอบครอบเป็นอย่างมาก คงจะต้องรออีกสักระยะนะครับ

00__
ที่อ่านมาทั้งหมดสรุปได้ว่า รามฯ จะเป็นผู้ออกข้อสอบหรือดำเนินการสอบนั้นต้องมาสอบที่รามเท่านั้น แต่ถ้ายังสอบที่ส่วนภูมิภาค รามฯ ก็จะถอนตัว
ต่อไปก็คือเรียกสถาบันราชภัฎสวนดุสิต มาตกลงว่าจะดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ เหมือนเดิมได้ไหม? ถ้าได้ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ก็จะเป็นผู้ออกข้อสอบและดำเนินการสอบในครั้งนี้ครับ แต่ถ้าไม่ได้เหมือนกัน คงต้องกลับไปที่รามฯ คือทำตามเงื่อนไขของรามฯ คือให้สอบที่ส่วนกลางเท่านั้น

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

00__ เอกสารแนบ