กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 เช่น จำนวน สจ.ถือตามเขตอย่างไร, อำนาจของสภา อบจ. หรือ นายก อบจ. จนถึงการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดด้านหน้าเว็บ หรือคลิกที่นี่